Polska Sobotnia Szkoła w Sutton

logo

+44 7555 120012 administrator@szkola303.co.uk

20 Montacute Road, Morden, SM4 6RL

9.30-13.00, Soboty

OPŁATY

OPŁATY za rok szkolny 2019/20:

£ 420 – za pierwsze dziecko

£ 350/dziecko – drugie dziecko

£ 290/dziecko – trzecie i kolejne dziecko

Płatność w 3 ratach:

1 rata
jedno dziecko – £80
dwoje dzieci – £160
troje dzieci – £240
płatność w dniu zapisów do szkoły wraz z Formularzem Rejestracyjnym, bezzwrotna w przypadku rezygnacji z miejsca

2 rata
jedno dziecko – £170
dwoje dzieci – £305
troje dzieci – £410
płatność do 5 lipca 2019r. wyłącznie na konto bankowe

3 rata
jedno dziecko – £170 – płatność do 5 września 2019r.
dwoje dzieci – £305 – płatność do 30 listopada 2019r.
troje dzieci – £410 – płatność do 30 listopada 2019r.

 

Opłata za cały rok z góry przy zapisach do szkoły z upustem za jednorazową płatność:

za pierwsze dziecko – £380

za drugie dziecko – £320

za trzecie i każde kolejne dziecko – £250

 

UWAGA !  Obowiązuje opłata za cały rozpoczęty rok szkolny ( także w przypadku opuszczenia szkoły wcześniej ).

Przypominamy o tym, że rodzice uczniów mają obowiązek regularnego dokonywania opłat za szkołę, w wyznaczonym terminie oraz w wysokości ustalonej przez Zarząd Szkoły.

Do wszystkich opłat niewpłaconych w terminie szkoła automatycznie nalicza odsetki w wysokości £20 z każdym rozpoczętym miesiącem spóźnienia.

Dziecko ma zagwarantowane miejsce w szkole tylko wówczas, gdy Rodzice uiszczą opłaty w wyznaczonychkwotach i terminach.

Szkoła ma prawo odmówić miejsca dziecku w szkole bez zwrotu poniesionych wcześniej przez Rodziców opłat, jeżeli Rodzic nie uiszczał ich w terminach.

 

Opłaty za naukę w szkole prosimy dokonywać przelewem na konto szkoły:

 

303 Squadron Polish Saturday School

Nr konta: 20447826

Sort Code: 23-05-80

Metro Bank 

 

w tytule wpłaty wpisać dane dziecka w formacie:

xxxx/yyyy/zz  

gdzie:

xxxx – to numer ucznia nadany przy zapisie do szkoły,

yyyy – to rok szkolny ( np. 1920 ),

zz – to numer semestru za ktory dokonywana jest płatność ( 01 pierwsze półrocze, 02 drugie półrocze, 12 płatność za cały rok szkolny )

 

UWAGA: nie przyjmujemy gotówki ani czeków.

 

Osoby dokonujące wpłaty bezpośrednio w banku prosimy o okazanie dowodu wpłaty u administratora

 

 

 

OPŁATY za rok szkolny 2018/19:

£ 380 – za pierwsze dziecko

£ 310/dziecko – drugie i kolejne dziecko

 

Istnieje możliwość zapłacenia w dwóch ratach:

1. Czesne za I półrocze – £205 za 1-sze dziecko lub £170 za każde kolejne dziecko
( w tym bezzwrotna zaliczka w wysokości £30/dziecko, płatna w dniu zapisania dziecka do szkoły.
Pozostałe £175 za 1-sze dziecko lub £140 za każde kolejne dziecko, najpóźniej do 15 czerwca 2018 r ).

 

2. Czesne za II półrocze – £175 za 1-sze dziecko lub £140 za każde kolejne dziecko,
najpóźniej do dnia 31 stycznia 2019 r.