Polska Sobotnia Szkoła w Sutton

logo

+44 7555 120012 administrator@szkola303.co.uk

20 Montacute Road, Morden, SM4 6RL

9.30-13.00, Soboty

REKRUTACJA

 

ZAPISY NA ROK SZKOLNY 2019/20

 

Formularz na rok szkolny 2019/20 – Kopia formularza do pobrania

Od dnia 1 lipca 2019r wchodzi w życie nowy Regulamin Szkoły.

OPŁATY w roku szkolnym 2019/2020

1. ZAPISY NOWYCH UCZNIÓW ORAZ RODZEŃSTWA OBECNYCH UCZNIÓW

Zapisy nowych uczniów na rok szkolny 2019/20 odbywać się będą w soboty:

27 kwietnia, 04 maja, 11 maja oraz 18 maja 2019 roku.

Wszystkich zainteresowanych zapisaniem dzieci do szkoły, prosimy o dostarczenie wypełnionego formularza rejestracyjnego do sekretariatu szkoły w podanych terminach w godzinach 10:00 – 12:00,  a także zapoznanie się z Regulaminem Szkoły dostepnym na naszej stronie internetowej. Prosimy także o przyniesienie ze sobą dokumentów jak poniżej:

– DRUKIEM wypełniony Formularz Rejestracyjny na rok szkolny 2019/20
– dokument potwierdzający tożsamość rodzica ( dowód osobisty lub paszport wraz kserokopią )
– potwierdzenie adresu ( np. council tax bill )
– świadectwo urodzenia dziecka ( polskie bądź brytyjskie )
– dokument potwierdzający tożsamość dziecka ( dowód osobisty lub paszport wraz kserokopią ), a także wnieść pierwszą opłatę £80 za każde dziecko jako „wpisowe”.
Opłata „wpisowego” ( pierwszej raty opłaty za szkołę ) w wysokości £80 nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji z edukacji dziecka.

Wpłaty prosimy dokonać na konto bankowe szkoły oddzielnie dla każdego dziecka, wpisując jako tytuł wpłaty: xxx/1920/wpisowe, gdzie xxx = Imie i nazwisko dziecka.

Istnieje możliwość skorzystania z upustu za jednorazową płatność za cały rok szkolny z góry, jednak w tym przypadku płatność ta MUSI był dokonana jako jedna wpłata w dniu zapisu do szkoły.

ZAPRASZAMY

UWAGA: Wypełnienie i złożenie formularza rejestracyjnego oraz dokonanie opłaty „wpisowego”, nie gwarantuje miejsca dla dziecka w szkole.
Oferty miejsca będą przyznawane po zakończeniu zapisów. Kolejność składania podań nie decyduje o kolejności przyznania miejsca.

Ostateczna i nieodwołalna decyzja przyznania miejsca należy do Dyrektora Szkoły.

 

Formularz na rok szkolny 2019/20 – Kopia formularza do pobrania

 

2. OBECNI UCZNIOWIE

W przypadku uczniów obecnie uczęszczających do szkoły, nie ma potrzeby wypełniania Formularza Rejestracyjnego. Uczniowie automatycznie otrzymują miejsce na kolejny rok szkolny pod warunkiem dokonania wpłaty 1 raty czesnego w wysokości £80, ( lub opłaty za cały rok szkolny 2019/20 ) w terminie do 11 maja 2019r.,  oraz uregulowania wszelkich zaległych opłat.

Wyjątek stanowią zapisy rodzeństwa uczniów szkoły. Wówczas należy wypełnić Formularz Rejestracyjny i złożyć go u administratora szkoły w terminie do 11 maja 2019r. wraz z dokumentami oraz potwierdzeniem wpłaty na konto lub gotówką przy zapisie. W tytule wpłaty wpisujemy (imięnazwiskodziecka)/1920/wpisowe.

UWAGA!

Opłata „wpisowego” ( pierwszej raty opłaty za szkołę ) w wysokości £80 nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji z edukacji dziecka.

Wpłaty prosimy dokonać na konto bankowe szkoły wpisując jako tytuł wpłaty: xxx/1920/wpisowe, gdzie xxx = numer ucznia

WAŻNE: Wpłaty za dzieci uczęszczające w obecnym roku szkolnym otrzymane po terminie tracą pierwszeństwo przydziału. Miejsca te wejdą w skład puli dla nowych zapisów.

Formularz na rok szkolny 2019/20 – Kopia formularza do pobrania

 

KRYTERIA PRZYDZIAŁU MIEJSC NOWYCH UCZNIÓW:

  1. Rodzeństwo uczniów obecnie uczących się w szkole oraz dzieci pracowników szkoły.

  2. Odległość zamieszkania od szkoły.

  3. Uiszczenie opłat w terminie.

Ostateczna i nieodwołalna decyzja przyznania miejsca należy do Dyrektora Szkoły.

 

3. REZYGNACJE i ZWROTY

W przypadku rezygnacji z przyznanego miejsca należy powiadomić dyrekcję szkoły do 15 sierpnia 2019 pisemnie na adres e-mailowy: dyrektor@szkola303.co.uk

Kwota czesnego zostanie zwrócona na konto. Opłata „wpisowego” nie podlega zwrotowi.

W przypadku rezygnacji z przyznanego miejsca po 15 sierpnia 2019 lub z nauki w szkole po rozpoczęciu roku szkolnego, szkoła nie dokonuje zwrotu wpłaconej kwoty.

Rezygnacja ze szkoły po rozpoczęciu roku szkolnego 2019/20 wymaga uregulowania płatności za cały rok szkolny zgodnie z umową zawartą ze szkołą na Formularzu Rejestracyjnym przy zapisach.

 

4. ZASADY DYŻURÓW

W naszej szkole nie ma obowiązkowych dyżurów. Opieramy się o system stałych dyżurnych. Rodzice dyżurujący dostają upust w czesnym w wysokości £175. W zamian rodzic dyżurujący zobowiązuje się do odbycia minimum 22 dyżurów.
Zainteresowane osoby prosimy o zgłaszanie się przy zapisach do szkoły.

UWAGA !!!
REGULAMIN SZKOŁY obowiązujący w roku szkolnym 2019/2020 znajdziesz TUTAJ
( UWAGA ! zmiana regulaminu wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2019r. )

 

ARCHIWUM
Formularz na rok szkolny 2018/19 – Kopia formularza do pobrania