Polska Sobotnia Szkoła w Sutton

logo

+44 7922 369091 administrator@szkola303.co.uk

20 Montacute Road, Morden, SM4 6RL

9.30-13.00, Soboty

KOŁO RODZICÓW

Koło Rodziców pełni funkcję konsultacyjną dla Dyrekcji Szkoły. O potrzebie funkcjonowania Koła Rodziców, corocznie decyduje Dyrekcja Szkoły.

Do zadań Koła Rodziców należy organizowanie imprez szkolnych dla uczniów w porozumieniu i za zgodą dyrekcji szkoły, pomoc w zorganizowaniu uroczystości szkolnych, kawiarenki i kiermaszy okolicznościowych, uczestniczenie w zebraniach zwoływanych przez Dyrektora Szkoły.

Koło Rodziców nie ma wpływu na żadne decyzje podejmowane w szkole przez Dyrektora Szkoły, jej członkowie mogą jedynie sugerować przewodniczacemu Koła Rodziców wprowadzenie zmian w kwestiach, które leżą w zakresie powinności Koła Rodziców określonych okreslonych Statutem Szkoły.