Polska Sobotnia Szkoła w Sutton

logo

+44 7922 369091 administrator@szkola303.co.uk

20 Montacute Road, Morden, SM4 6RL

9.30-13.00, Soboty

OPŁATY

OPŁATY za rok szkolny 2021/22:

£ 420 – za pierwsze dziecko

£ 350/dziecko – drugie dziecko

£ 290/dziecko – trzecie i kolejne dziecko

Płatność w 3 ratach:

1 rata
jedno dziecko – £80
dwoje dzieci – £160
troje dzieci – £240
płatność w dniu zapisów do szkoły wraz z Formularzem Rejestracyjnym (w przypadku zapisów nowych uczniów), lub Formularzem aktualizacyjnym (w przypadku zapisów wewnętrznych), bezzwrotna w przypadku rezygnacji z miejsca

2 rata
jedno dziecko – £170
dwoje dzieci – £305
troje dzieci – £410
płatność do 10 lipca 2021r. wyłącznie na konto bankowe

3 rata
jedno dziecko – £170 – płatność do 4 września 2021r.
dwoje dzieci – £305 – płatność do 30 listopada 2021r.
troje dzieci – £410 – płatność do 30 listopada 2021r.

 

Opłata za cały rok z góry przy zapisach do szkoły z upustem za jednorazową płatność:

za pierwsze dziecko – £380

za drugie dziecko – £320

za trzecie i każde kolejne dziecko – £250

 

Opłata za dwa dyżury w roku szkolnym:

Jedno dziecko – £20
Dwoje dzieci – £25
Troje dzieci – £30

płatność do 30 września 2021r. w sekretariacie szkoły.

 

UWAGA !  Obowiązuje opłata za cały rozpoczęty rok szkolny ( także w przypadku opuszczenia szkoły wcześniej ).

Przypominamy o tym, że rodzice uczniów mają obowiązek regularnego dokonywania opłat za szkołę, w wyznaczonym terminie oraz w wysokości ustalonej przez Zarząd Szkoły.

Do wszystkich opłat niewpłaconych w terminie szkoła automatycznie nalicza odsetki w wysokości £20 z każdym rozpoczętym miesiącem spóźnienia.

Dziecko ma zagwarantowane miejsce w szkole tylko wówczas, gdy Rodzice uiszczą opłaty w wyznaczonychkwotach i terminach.

Szkoła ma prawo odmówić miejsca dziecku w szkole bez zwrotu poniesionych wcześniej przez Rodziców opłat, jeżeli Rodzic nie uiszczał ich w terminach.

 

Opłaty za naukę w szkole prosimy dokonywać przelewem na konto szkoły:

 

303 Squadron Polish Saturday School

Nr konta: 20447826

Sort Code: 23-05-80

Metro Bank 

 

w tytule wpłaty wpisać dane dziecka w formacie:

xxxx/yyyy/zzz  

gdzie:

xxxx – to numer ucznia nadany przy zapisie do szkoły. (w przypadku zapisów nowego ucznia wpisujemy imię i nazwisko)

yyyy – to rok szkolny (np. 2122)

zzz – to numer raty czesnego za ktore dokonywana jest płatność (001 – 1rata, 002 – 2rata, 003 – 3rata, 123 to opłata za cały rok)

 

UWAGA: nie przyjmujemy gotówki ani czeków.

 

Osoby dokonujące wpłaty bezpośrednio w banku prosimy o okazanie dowodu wpłaty u administratora