Polska Sobotnia Szkoła w Sutton

logo

+44 7922 369091 administrator@szkola303.co.uk

20 Montacute Road, Morden, SM4 6RL

9.30-13.00, Soboty

REKRUTACJA

 

ZAPISY NA ROK SZKOLNY 2021/2022

 

Regulamin Szkoły.

OPŁATY w roku szkolnym 2021/2022

1. ZAPISY NOWYCH UCZNIÓW 

Zapisy nowych uczniów na rok szkolny 2021/2022 odbywać się będą online od 24 kwietnia.

Wszystkich zainteresowanych zapisaniem dzieci do szkoły, prosimy o przesłanie wypełnionego “Formularza rejestracyjnego na rok szkolny 2021/22”  na adres mailowy administrator@szkola303.co.uk, a także zapoznanie się z Regulaminem Szkoły dostepnym na naszej stronie internetowej. Prosimy także o przesłanie mailem kopii dokumentów jak poniżej:

– DRUKIEM wypełniony “Formularz Rejestracyjny na rok szkolny 2021/22”
– dokument potwierdzający tożsamość rodzica ( dowód osobisty lub paszport wraz kserokopią )
– potwierdzenie adresu ( np. council tax bill )
– świadectwo urodzenia dziecka ( polskie bądź brytyjskie )
– dokument potwierdzający tożsamość dziecka ( dowód osobisty lub paszport wraz kserokopią ),
– potwierdzenie wpłaty pierwszej raty czesnego w wysokości £80 za każde dziecko.

UWAGA! Opłata pierwszej raty w wysokości £80 nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji z edukacji dziecka, ale zostanie zwrócona w przypadku jeśli szkoła nie będzie mogła zaoferować miejsca.

UWAGA: Wypełnienie i złożenie formularza rejestracyjnego oraz dokonanie wpłaty 1 raty czesnego, nie gwarantuje miejsca dla dziecka w szkole. 

Oferty miejsca będą przyznawane po zakończeniu zapisów wewnętrznych w drugiej połowie maja 2021r. Kolejność składania podań nie decyduje o kolejności przyznania miejsca.

Ostateczna i nieodwołalna decyzja przyznania miejsca należy do Dyrektora Szkoły.

Wpłaty prosimy dokonać na konto bankowe szkoły oddzielnie dla każdego dziecka.

Istnieje możliwość skorzystania z upustu za jednorazową płatność za cały rok szkolny z góry, jednak w tym przypadku płatność ta MUSI był dokonana jako jedna wpłata w dniu zapisu do szkoły. (Patrz punkt 4)

KRYTERIA PRZYDZIAŁU MIEJSC NOWYCH UCZNIÓW:

  1. Rodzeństwo uczniów obecnie uczących się w szkole oraz dzieci pracowników szkoły.

  2. Odległość zamieszkania od szkoły.

  3. Uiszczenie opłat w terminie.

Ostateczna i nieodwołalna decyzja przyznania miejsca należy do Dyrektora Szkoły.

 

Formularz na rok szkolny 2021/2022

 

 

2. OBECNI UCZNIOWIE ORAZ RODZEŃSTWA OBECNYCH UCZNIÓW

W przypadku uczniów obecnie uczęszczających do szkoły jest wymagane wypełnienie i złożenie w szkole “Formularza aktualizacyjnego. Zapisy wewnętrzne 2021/2022” oraz dokonanie wpłaty 1 raty czesnego w wysokości £80 od każdego dziecka, lub zredukowanej opłaty za cały rok szkolny 2021/2022 (patrz punkt 4) w nieprzekraczalnym terminie do 22 maja 2021r. oraz uregulowania wszelkich zaległych opłat. 

Wpłaty prosimy dokonać na konto bankowe szkoły wpisując jako tytuł wpłaty: xxx/2122/yyy, gdzie xxx = numer ucznia, yyy = numer raty ( 1 – 1rata, 2 – 2rata, 3 – 3rata, np, 123 to opłata za cały rok ).

UWAGA!

Opłata pierwszej raty opłaty za szkołę w wysokości £80 nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji z edukacji dziecka i przydzielonego miejsca na liście uczniów.

WAŻNE: Wpłaty za dzieci uczęszczające w obecnym roku szkolnym otrzymane po terminie tracą pierwszeństwo przydziału miejsca w szkole w nowym roku szkolnym . Miejsca te wejdą w skład puli dla nowych zapisów.

Formularz aktualizacyjny – zapisy wewnętrzne na rok szkolny 2021/2022


W przypadku zapisów rodzeństwa obecnych uczniów
szkoły należy wypełnić Formularz Rejestracyjny i przesłać na adres mailowy administrator@szkola303.co.uk lub złożyć go u administratora szkoły w terminie do 22 maja 2021r. wraz z kopiami wymaganych dokumentów oraz potwierdzeniem wpłaty na konto szkoły.  W tym przypadku w tytule wpłaty wpisujemy (imięNazwiskoNowegoDziecka)/2122/yyy, gdzie yyy = numer raty ( 1 – 1rata, 2 – 2rata, 3 – 3rata, np, 123 to opłata za cały rok ).

 

3. REZYGNACJE i ZWROTY

W przypadku rezygnacji z przyznanego miejsca należy powiadomić dyrekcję szkoły do 15 sierpnia 2021 pisemnie na adres e-mailowy: dyrektor@szkola303.co.uk

Kwota czesnego zostanie zwrócona na konto. Opłata 1 raty czesnego nie podlega zwrotowi.

W przypadku rezygnacji z przyznanego miejsca po 15 sierpnia 2021 lub z nauki w szkole po rozpoczęciu roku szkolnego, szkoła nie dokonuje zwrotu już wpłaconej kwoty.

Rezygnacja ze szkoły po rozpoczęciu roku szkolnego 2021/2022 wymaga uregulowania płatności za cały rok szkolny zgodnie z umową zawartą ze szkołą na Formularzu Rejestracyjnym przy zapisach.

 

4. UPUST W OPŁATACH: 

W naszej szkole w przypadku jednorazowej płatności za cały rok z góry uczeń dostaje upust. W tym wypadku opłata za pierwsze dziecko będzie wynosiła – £380, za drugie dziecko – £320, a za trzecie i każde kolejne po – £250.

UWAGA: Otrzymanie upustu za płatność czesnego za cały rok z góry jest możliwy tylko w przypadku dokonania jednorazowej płatności w momencie zapisów nowego ucznia do szkoły lub składania formularza aktualizacyjnego i potwierdzenia chęci kontynuowania nauki w roku kolejnym. 

WAŻNE !  Nie będzie możliwości “dopłaty” w późniejszym terminie w przypadku zmiany decyzji po dokonaniu opłaty 1 raty.

 

 

5. ZASADY DYŻURÓW na rok szkolny 2020/21

Dyżury rodziców są bardzo ważnym elementem integracji szkolnej społeczności ale przede wszystkim są one wymagane dla zapewnienia bezpieczeństwa, porządku i czystości w szkole. W naszej szkole opieramy się o system obowiązkowych dyżurów. Dyżury odbywają się według planu przygotowanego przez kierowników dyżurów i zatwierdzonego przez dyrekcję szkoły. Na dyżury można się zapisywać od pierwszego dnia szkoły.

Każda rodzina jest zobowiązana do odbycia dwóch dyżurów w ciągu roku szkolnego.

Plan dyżurów zostanie zatwierdzony i podany wraz z kalendarzem szkolnym.

Szkoła pobiera opłatę w wysokości £50 (od rodziny) jako depozyt na poczet przyszłych dyżurów. Zostanie ona zwrócona zaraz po ich odbyciu. Rodzice zobowiązani są do jej  uiszczenia do końca września u administratora szkoły.

UWAGA! Od września 2021r. rezygnujemy z obowiązkowych dyżurów.

 

REGULAMIN SZKOŁY obowiązujący w roku szkolnym 2020/2021 znajdziesz TUTAJ

 

ARCHIWUM

Formularz Rejestracyjny na rok szkolny 2020/21 – Kopia formularza do pobrania
Formularz aktualizacyjny – zapisy wewnętrzne na rok szkolny 2020/2021