Polska Sobotnia Szkoła w Sutton

logo

+44 7922 369091 administrator@szkola303.co.uk

20 Montacute Road, Morden, SM4 6RL

9.30-13.00, Soboty

O NASZEJ SZKOLE

Polska Sobotnia Szkoła im. Dywizjonu 303 w Londynie w dzielnicy Sutton, została założona w czerwcu 2016 roku przez p. Sebastiana Wopinskiego ( Dyrektor Szkoły ), p. Agnieszkę Naudeer, p. Katarzynę Nowak  oraz p. Karolinę Resztak. Wcześniej w listopadzie 2015 roku została powołana do życia organizacja polonijna pod nazwą “Stowarzyszenie Polskich Rodziców w Sutton – Klub Rodzica”, które następnie zmieniło nazwę na “Poles in Sutton” i zostało włączone w strukturę nowopowstałej szkoły, ale nadal pozostaje częściowo niezależną organizacją.

W Polskiej Sobotniej Szkole im. Dywizjonu 303 w Sutton kształcimy dzieci i młodzież w wieku od 3 do 16 lat. Nasi uczniowie poznają piękny język ojczysty, historię Polski, geografię, kulturę i tradycję polską. Kładziemy bardzo mocny nacisk na kształtowanie postaw patriotycznych aby nasi uczniowie wzrastali w tożsamości narodowej gdzie BÓG HONOR OJCZYZNA powinny być ważne dla każdego Polaka miłującego Najjaśniejszą Rzeczpospolitą, jej symbole narodowe i wspaniałych bohaterów.

Mimo iż Szkoła w Sutton nie jest szkołą katolicką, to jednak w naszej pracy kierujemy się wartościami chrześcijańskimi, które są mocno zakorzenione w polskiej kulturze, tradycji i historii. W szkole prowadzone sa zajęcia z religii oraz dodatkowe przygotowujące do pierwszej komunii świętej.

Patronem Polskiej Sobotniej Szkoły w Sutton jest 303 DYWIZJON MYŚLIWSKI IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI
jednostka lotnicza Polskich Sił Powietrznych w Wielkiej Brytanii.

Nasza placówka blisko współpracuje z Ambasadą RP w Londynie, Polską Macierzą Szkolną oraz innymi organizacjami polonijnymi w Wielkiej Brytanii.

 

Lekcje odbywają się w godzinach:

9:30 – 10:30  – pierwsza lekcja
10:30 – 10:50 – przerwa
10:50 – 11:30 – druga lekcja
11:30 – 11:50 – przerwa
11:50 – 12:50 – trzecia lekcja


O godzinie 13:00 zaczynają się zajęcia dodatkowe, w tym przygotowanie do I Komunii Sw.

Furtki są otwierane około godziny 9:15, a zamykane zaraz po godzinie 9:30 aby nie zakłócać rozpoczynających się lekcji i ponownie otwierane popołudniu o godzinie 12:50. 

Prosimy o sprawne opuszczanie terenu boiska po odprowadzeniu dziecka na zajęcia.

Dzieci spóźnione tj. po godzinie 9:30 wchodzą do szkoły przez recepcję od strony ulicy Montecute Road.